Fourth Year

Sangeeta Visarada – Fourth Year

Paper – VII (Theory Paper)

Unit – I

 1. 72 Melakarta Scheme
 2. Katapayadi sutram
 3. Vadi, Samvadi, Anuvadi, Vivadi
 4. Vivadi Melas

Unit – II

 1. Taladasa Pranas
 2. Muktayi Pampakam

Unit – III

Manodharma Sangeetam

Unit – IV

Ragalakshanams (From Practical Syllabus)

Unit – V

     Sangeeta Rachana Lakshanas:

 1. Javali
 2. Padam
 3. Daruvu

Unit – VI

       Biographies:

 1. Pachimiriyam Adi Appayya
 2. Tyagaraja swamy
 3. Muthuswamy Dikshitar
 4. Syama Sastry
 5. Kshetrayya
 6. Sadasiva bramhendrulu
 7. Swati Tirunal
 8. Patnam Subrahmanyam Iyer
 9. Mysore Vasudevacharya
 10. Muthiah Bhagvatar

Unit – VII

      Notate Kritis:

 1. Pantuvarali
 2. Madyamavati
 3. Bilahari

Paper – VIII (Practical Theory)

Unit – 1

Bhairavi – Ata Tala Varnam

Unit – 2

Vaggeyakarula Rachanalu:

 1. Kambhoji
 2. Bhairavi
 3. Todi
 4. Purvi Kalyani
 5. Begada
 6. Madhyamavati
 7. Saveri
 8. Bilahari
 9. Nadanamakriya
 10. Kuranji

Unit – 3

     Tyagaraja Swamy – Pancharatna Keertana

Unit – 4

      Short Alapana & Short Swarakalpana for Kritis:

 1. Kalyani
 2. Kharaharapriya
 3. Hindolam
 4. Kambhoji