Third Year

Sangeeta Visarada – Third Year

Paper – V ( Theory Paper)

Unit – I

Unit – II

Unit – III

 • Raga Lakshanas:
NataVasanta
HamsadhwaniPantuvarali
HindolaKharaharapriya
MohanaSudda Saveri
Kalyani 

Unit – IV

Unit – V

 • Musical Instruments:
VeenaNadaswaram
ViolinClarinet
FluteDolu
Mridangam 

Unit – VI

Kriti Keertana Lakshanas:

 1. Kriti
 2. Keertana
 3. Kriti vs Keertana

Unit – VII

Notate Kritis

 1. Hindola
 2. Suddha Saveri

Paper – VI ( Practical Paper)

Unit – I

 • Adi tala varnams:
 • Vasanta
 • Sri ragam
 • Sankarabharanam
 • Kambhoji

Unit – II

 • Various Vaggeyakara Rachanas:
NataKalyani
HamsadhwaniVasanta
HindolaPantuvarali
MohanaKharaharapriya
Sudda Saveri 

Unit – III

 • Endaro Mahanubhavulu – Adi talam