Kambhoji

Derived from 28th Melam, Harikambhoji Janyam Moorchana: Arohana: srgmpdS Avarohana: Sndpmgrs Swarasthanas: Shadja, Chatussruthi Rishabham, Antara Gandharam, Suddha Madhyamam, Panchamam, Chatussruthi Daivatam, Kaisiki Nishadham Murchanakaraka Janya ragam ‘D’ when taken as ‘Shadja’ results in the raga ‘Desya Todi’ Shadava Sampurna Raga Varja Raga: ‘N’ varjam in arohana Ekanya swara bhashanga raga Dhatu swara prayogas: r … Continue reading Kambhoji